Stranice Gama-IT koriste kolačiće i slične tehnologije.

Nastavkom pregleda web stranice slažete se s korištenjem kolačića. Više o kolačićima

Prihvaćam

JAVNI POZIV dodjeluje bespovratna sredstava za Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa

 

Pozivatelj: Ministarstvo poduzetništva i obrta
Objavljeno: 19.3.2014
Rok za prijavu: od 22.04.2014 do 30.06.2015 odnosno do iskorištenja sredstava
Iznos sredstava: 24.061.600,00 kn
Visina sufinanciranja: do 85% opravdanih troškova

 

CILJEVI I PRIORITETI POZIVA

-          poticanje uvođenja naprednih e-poslovnih modela kod mikro, malih i srednjih poduzetnika;

-          povećanje razvoja, rasta i konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzetnika putem informatizacije poslovnih procesa.

 

Najviši intenzitet potpore određuje se prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti:

 

Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Najviši % razine intenziteta potpore

Skupina I

85%

Skupina II

80%

Skupina III

75%

Skupina IV, V

70%

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Pravne i fizičke osobe:

-          koje su mikro, mala i srednja poduzeća sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.;

-          koje su registrirane u Republici Hrvatskoj;

-          koje su osnovane prije 01. siječnja 2013. godine, te imaju ostvareni promet u 2013. godini;

-          koje nisu bili u blokadi ukupno više od 20 dana, od toga ne više od 5 dana u kontinuitetu, u proteklih 6 mjeseci od dana podnošenja projektne prijave;

-          koje imaju najmanje jednog zaposlenika u godini koja prethodi prijavi, na temelju broja godišnjih jedinica rada.

Osim za područja i odjeljke:

-          prijaviteljima koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture

-          prijaviteljima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda

-          prijaviteljima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda

-          za potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih

-          prijaviteljima koji su u postupku stečaja

 
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 -          izdaci za izradu analize poslovnih procesa i potreba rješenja i priprema plana za informatizaciju;

-          izdaci za nabavu računalne opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika;

-          izdaci za standardni (out-of-box) softver i izradu softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CMS, ECM, CRM, CAD, CAM);

-          izdaci za licence;

-          izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);

-          izdaci vezani za trening zaposlenika za korištenje novih sustava;

-          izdaci za manje infrastrukturne zahvate/radove potrebne za uvođenje IKT sustava (npr. umrežavanje opreme, strukturno kabliranje, konstrukcija server sobe, itd.), za koje nije potrebna građevinska dozvola/potvrda glavnog projekta/rješenje za građenje, do najviše 10% iznosa potpore;

-          izdaci temeljeni na poslovnim putovanjima i putovanjima za potrebe treninga, do najviše 2% iznosa potpore;

-          izdaci za vanjskog stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, do najviše 10% iznosa potpore;

-          izdaci za vanjskog stručnjak za vođenje projekta, do najviše 5% iznosa potpore;

-          izdaci za financijske revizije, za projekte s potporom jednakom ili većom od 500.000 kn;

  

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

-          kupnja nekretnina (zgrada/prostorija, uključujući zemljište na kojem su sagrađeni);

-          kupnja zemljišta;

-          amortizacija dugotrajne imovine nabavljene na temelju ovog Poziva;

-          izdaci povezani s aktivnostima stambenog zbrinjavanja;

-          porez na dodanu vrijednost (PDV), koji je moguće povratiti po drugim osnovama;

-          izdaci vezani uz stavljanje nuklearnih elektrana izvan pogona;

-          kupnja rabljene opreme;

-          kupnja vozila;

-          operativni troškovi16;

-          kompenzacije;

-          izdaci nabave standardne uredske opreme (npr. fax uređaji, telefoni, projektori, fotokopirni uređaji, pisači, itd.).

NewsletterReceive HTML?